Lægeattester

Det er nu muligt at udfylde lægeattesten digitalt https://selvbetjening.egki.dk/510/LA900_000?displaystyle-borgerdk