Vanedannende medicin

Vores procedure fra den 1. januar 2019

Sovemedicin, angstdæmpende, stærk smertestillende og visse andre former for medicin.
Klinikken har følgende procedurer vedrørende bestilling af ovenstående medicin.

  • at fornyelse via hjemmesiden, telefon samt pr e-mail er ikke muligt
  • at fornyelse kun sker ved personligt fremmøde, med mindre andet er aftalt
  • at der kun udskrives medicin til 1 måned ad gangen
  • at fremtidigt behov skal drøftes med lægen

————————————————————————————————————

VIGTIG ORIENTERING OM REGLER VEDR. VANEDANNENDE MEDICIN:

Styrelsen for Patientsikkerhed har indskærpet reglerne om udstedelse af recepter på sovemidler, angstdæmpende, stærk smertestillende og midler mod opmærksomhedsforstyrrelser.

Samlet kaldes denne medicin for vanedannende eller afhængigheds skabende medicin og trafikfarlig (rød trekant).

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet, at disse recepter kun kan fås ved personlig kontakt og fremmøde hos lægehuset/ lægen.

I vores klinik er det derfor efter den 1. januar 2019 ikke muligt at bestille medicinen via telefon, e-mail, elektronisk via hjemmesiden eller via appen ”medicinkortet”.

Får du medicin der er omfattet af ovenstående, så vil vi anbefale, at du booker en konsultation i klinikken, hvor der lægges en plan for den fremadrettede behandling og receptfornyelse.

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen.

Der kan i følge retningslinjen kun undtagelsesvist laves særaftaler, som afviger fra disse regler – f. eks ved alvorlig, livstruende sygdom.

Det skal anføres, at behandling med de pågældende midler også kan medføre inddragelse af kørekortet. Vejledningen anbefaler at bruge: – sovemedicin i højst 1-2 uger, – angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece til patienter og pårørende som du kan se her

http://medicinmedfornuft.dk/download/patientfolder.pdf

Drop sovemedicin og beroligende medicin

Gode grund til at undgå medicinen:

Efter få uger udvikles ofte tolerans, dvs. man vænner sig til effekten, som opleves som aftagende. Det er ofte abstinenssymptomer, der fastholder en i behandlingen.

Abstinenssymptomer kan være umulige at skelne fra de symptomer som oprindeligt var årsagen til ordinationen. Sovemedicin og beroligende medicin undertrykker den dybe restituerende søvn. Flere studier viser øget dødelighed og øget risiko for demens ved længerevarende behandling med sovemedicin og beroligende medicin.

Gode grunde til at trappe ud

Mindre træthed og mere energi i dagtiden. Bedre overblik, koncentrationsevne og hukommelse. Det fysiske ubehag ved ophør med behandlingen minimeres ved gradvis nedtrapning og ophører hurtigt efter afsluttet udtapning. Forværring af angst og søvnforstyrrelse i perioder, hvilket patienten skal informeres om.

Typiske bivirkninger

Fysisk og psykisk afhængighed, tolerans, rebound-effekt. Svimmelhed, døsighed, følelsesmæssig afstumpethed. Øget faldtendens med risiko for brud. Koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt, konfusion, pseudodemens. Påvirker motorik, dømmekraft, indlæring, skrive-, læse- og regnefærdigheder.

Abstinenser:

Angst, uro, irritabilitet, søvnforstyrrelser (kan mistolkes som manglende effekt af behandlingen) Sved, tremor, krampeanfald og delir (sjældent)

Ses inden for 10 dage og varer ubehandlet 2-3 (4) uger.

Ældre er specielt følsomme for præparaternes bivirkninger

Navne på sovemidler og angstdæmpende midler:

Alopam Alprazolam Alprox Apodorm Apozepam Bromam Diazepam Flunipam Flunitrazepam Frisium Halcion Hexalid Imoclone

Imovane Imozop Klopoxid Lexotan Mogadon Nimadorm Nitrazepam Noctamide Oxabenz Oxapax Pacisyn Pronoctan Risolid

Rivotril Sonata Stesolid Stilnoct Tafil Temesta Valaxona Zolpidem Zonoct Zopiclon

Og lignende

Navne på stærk smertestillende medicin:

Tramadol, contalgin, oxynorm, oxycodon, morfin, kodein og lignende.

Navne på midler mod opmærksomhedsforstyrelse:

Ritalin, Stratera, Motiron og lignende

Lovgrundlaget for udskrivelsen af afhængighedsskabende medicin er reguleret i anbefalinger og cirkulære fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Se følgende link:

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/afhaengighedsskabende-laegemidler

Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås de lægemidler, som hos brugeren kan ligge til grund for udviklingen af afhængighedssyndrom, som defineret i WHO ICD-10 sygdomsklassifikationen:

• Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika).

• Benzodiazepiner og stoffer der virker på benzodiazepinreceptorerne.

• Lægemidler med centralstimulerende virkning og snævert anvendelsesområde.

• Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte din læge.

December 2018.